Start Materiały Projekt e-teczka Ewangelizacja Ks. Franciszek Blachnicki o ewangelizacji.
Ks. Franciszek Blachnicki o ewangelizacji.

 

Słowo ewangelizacja pochodzi od słów ewangelia, ewangelizować. Wyraz ewangelia pochodzi od greckiego eu-angelion, który znaczy „dobra (radosna) nowina lub wieść, zwiastowanie".

„Rekolekcje ewangelizacyjne”

 

 

Ewangelizacja jest wysiłkiem podjętym w celu dokonania tego jednego zwrotu ducha ad Christum Redemptorem, a wysiłek ten musi być kierowany ku każdemu człowiekowi, ponieważ człowiek - każdy bez wyjątku - został odkupiony przez Chrystusa, ponieważ z człowiekiem - każdym bez wyjątku - Chrystus jest w jakiś sposób zjednoczony.

„Ewangelizacja wg planu ACR”

 

 

Ewangelizacja jest głoszeniem Ewangelii, jest świadczeniem o Dobrej Nowinie, poza którą nie ma zbawienia.

„Rekolekcje ewangelizacyjne”

 

 

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Ewangelizacja jest prostym głoszeniem Chrystusa i pozytywnym przedstawianiem Jego miłości.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Ewangelizacja powinna być z jednej strony głoszeniem tego, co Bóg uczynił dla człowieka, ale z drugiej strony powinna być wprowadzeniem i zachętą do uczestnictwa w ewangelicznej szkole Chrystusa. Szkoła Chrystusa jest przede wszystkim szkołą miłości.

„Rekolekcje ewangelizacyjne”

 

 

Ewangelizacja nie jest sama w sobie czymś zamkniętym, już dokonanym, tylko stanowi początek drogi, która prowadzi do stałego życia z Chrystusem przez słowo, sakrament i wspólnotę.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Skuteczność wszelkiej ewangelizacji zależy od modlitwy, która ja przygotowuje i która jej towarzyszy.

„Ewangelizacja wg planu ACR”

 

 

Dlatego ewangelizacja prowadzi do pewnej rzeczywistości, a nie tylko w świat jakiś idei, pojęć itd..; prowadzi do czegoś, co jest.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Owoce ewangelizacji zależą na pewno przede wszystkim od Ducha Świętego. Zaufanie Duchowi Świętemu i Jego mocy nie zwalnia nas jednak od wysiłku zrobienia wszystkiego, co dyktuje nam rozum, doświadczenie i nauka w zakresie dobrej organizacji.

„Ewangelizacja wg planu ACR”

 

 

Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym. (…) Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym. (…) W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła. (…)

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Nie można ewangelizować inaczej jak tylko w Duchu Świętym. Ten, który głosi Ewangelię, musi być namaszczony Duchem Świętym.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Ewangelizacja nie może upodobnić się do szkolenia prowadzonego przez organizacje, stowarzyszenia i partie, nie może stać się agitowaniem i intelektualnym przekonywaniem. Do istoty ewangelizacji należy bowiem świadectwo.

„Rekolekcje ewangelizacyjne”

 

 

Ewangelizacja przynosi wyzwolenie.

„Została nam powierzona Ewangelia”

 

 

Ewangelizacja musi być świadectwem ludzi, którzy spotkali w swoim życiu Jezusa Chrystusa, odczuli Jego moc, zostali przez Niego przemienieni i nawróceni oraz napełnieni mocą Ducha Świętego.

„Rekolekcje ewangelizacyjne”

 

 

Ewangelizacja najpierw ukazuje Chrystusa jako tego, który przynosi odpuszczenie grzechów.

„Została nam powierzona Ewangelia”

  

Znak roku OŻK 2017
"Sługa Niepokalanej"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: