Start Materiały Projekt e-teczka Ewangelizacja Dlaczego akurat ewangelizacja i z czego ona wynika?
Dlaczego akurat ewangelizacja i z czego ona wynika?

 

 

1.        Ewangelizacja przede wszystkim wynika z nakazu naszego Pana Jezusa Chrystusa:

 

  • „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)
  • „Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” (Mt 28, 19)

 

Słowa Chrystusa powinny być dla nas stałym wezwaniem do głoszenia Ewangelii; jeżeli nasz Pan tak mówi i do tego wzywa to jak możemy nie odpowiedzieć na Jego wezwanie? Ewangelizacja jest konkretnym zadaniem postawionym nam przez Jezusa przed Jego odejściem do Ojca. Możemy powiedzieć za św. Pawłem: "Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" (1 Kor 9, 16).

 

2.        Ewangelizacja jest darem od Pana, który otrzymaliśmy wraz z Duchem Świętym. To właśnie Duch uzdalnia nas do korzystania i posługiwania tym darem. Czy zatem godzi się zmarnować ten dar przez nasze lenistwo czy lęk?

 

3.        Każdy człowiek powinien usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie, gdyż bez Niego jest zgubiony. Jesteśmy zatem odpowiedzialni za życie innych ludzi.

 

4.        Człowiek jest spragniony Miłości, Jezusa, który daje prawdziwe życie: „Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.” (J 14, 6) „Jeżeli nie ogłoszę tego innym, to znaczy że sam nie jestem jeszcze o tym przekonany.” (ks. F. Blachnicki, Wielki Nakaz Misyjny)

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: