Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest przede wszystkim ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy.

Benedykt XVI, „Orędzie na ŚDM w Rio”

 

 

Biblia - Pismo Święte !!!

Pismo Święte jest absolutnym źródłem numer 1.
Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa!

 

 

 

 

 

Dokumenty Kościoła:


 

Nr 11/2012 (wyd-pl-11-2012polacco01.pdf) (wyd-pl-11-2012polacco02.pdf)
Nr 12/2012 (wyd-pl-12-2012polacco01.pdf) (wyd-pl-12-2012polacco02.pdf)

W internecie powyższe numery L'Osservatore Romano można znaleźć na stronie opoki.pl tj.
PAŹDZIERNIK-LISTOPAD - 11(347)/2012 i GRUDZIEŃ 12(348)/2012.

 

 

Ciekawe wypowiedzi, artykuły, teksty ...

 

 

 

Książki niezwykle użyteczne w służbie ewangelizacji.

 

Ks. Franciszek Blachnicki

 


 

 

 

 

 

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki - "Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem".

Wydanie II, Wydawnictwo Światło-Życie, 2015

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/ewangelizacja-wedlug-planu-ad-christum-redemptorem

Notka na naszej stronie "Nowość!! Podręcznik "Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem""

 

Okładki pierwszego wydania. Dwie pierwsze to stary podręcznik podzielony na części I-II oraz III i następne. Trzecia to ostatnie wydanie podręcznika zawierające wszystkie części. Wszystkie pochodzą z lat 80-tych.

Fragmenty pierwszego wydania dostępne są w pliku "ad_christum_redemptorem.pdf" Ks. Franciszek Blachnicki – „Uwierzyliśmy miłości i o niej świadczymy”.

Książka to zbiór konferencji ewangelizacyjnych, które mówią o podstawowej prawdzie ewangelizacji - Bóg kocha każdego człowieka osobiście i bezwarunkowo. Gdybyśmy byli jedynymi ludźmi na ziemi, On przyszedłby dla nas umrzeć i zmartwychwstać, a Jego miłość trwa wiecznie. Ewangelizator to człowiek, który doświadczył tej Bożej miłości i ona niejako zobowiązuje go do tego, że wychodzi do innych ludzi, aby dzielić się z nimi tą Dobrą Nowiną.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2008.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=60#top

ps. książka zawiera konferencje wyjęte z podręcznika Ks. Franciszka Blachnickiego - "Ewangelizacja wg planu Ad Christum Redemptorem". 
 

Aktualne wydanie jest z 2013 roku - ma delikatnie poprawiony (uwspółcześniony) wstęp. Reszta bez większych zmian.

 

Ks. Franciszek Blachnicki – „Rekolekcje ewangelizacyjne. Podręcznik”.


Pierwszy Podręcznik rekolekcji ewangelizacyjnych opracował ks. Franciszek Blachnicki wraz z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie w 1977 roku, na podstawie zebranych doświadczeń, jako pomoc dla kapłanów ewangelizatorów i członków zespołów ewangelizacyjnych. Choć od pierwszego wydania podręcznika minęło ponad trzydzieści lat i pojawiły się nowe formy ewangelizacji, to treści zawarte w tym opracowaniu są wciąż aktualne, dotyczą bowiem podstaw posługi ewangelizacyjnej.

Wydawnictwo Światło-Życie, 2013

http://www.wydawnictwo-oaza.pl/ksiazka/rekolekcje-ewangelizacyjne

 

Poniżej okładki wcześniejszych wydań podręcznika. Pierwsza pochodzi z 1986, druga 1999 a trzecia 2007.


 

 Ks. Franciszek Blachnicki – „Została nam powierzona Ewangelia”.

Książka autorstwa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło - Życie, mówi nam o powszechnym obowiązku ewangelizacji, o misyjności Kościoła i konieczności kontynuowania dzieła Jezusa.

Ewangelia ma być głoszona całemu światu, ma być głoszona aż do końca czasów, ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu. Ten powszechny nakaz ewangelizowania obowiązuje ludzi w każdym pokoleniu. A podmiotem tej ewangelizacji, czyli grupą ludzi odpowiedzialnych za to, żeby ten nakaz wykonać, są przede wszystkim wyznawcy Chrystusa, ci, którzy już w Niego uwierzyli, uczniowie Chrystusa stanowiący Jego Kościół. Cały Kościół jest misyjny ze swojej natury. Być Kościołem to znaczy być posłanym przez Chrystusa. Na ile ktoś należy do Kościoła i należycie przeżywa swoją przynależność do niego, na tyle czuje się odpowiedzialny za misję Chrystusa, za kontynuowanie Jego dzieła.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2007.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=66#top 


 

Ks. Franciszek Blachnicki - "Wiara i świadectwo".

U progu ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI roku wiary w swoich tekstach ks. Franciszek Blachnicki zachęca do pochylenia się nad tajemnicą wiary i istotą świadectwa. Dla wielu osób to my - nasza wiara i świadectwo - stanowią jedyną ewangelię jaką czytają. Dajmy się poprowadzić Duchowi Świętemu i Prorokowi wiary konsekwentnej, niech słowa św. Jana staną się i naszymi: „Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara.”

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=228#top


Ks. Franciszek Blachnicki – „Idąc, czyńcie uczniami”.

Chrystus powiedział swoim uczniom: „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody” (por. Mt 28, 19). Jak wypełnić ten nakaz – jak najpierw samemu stać się uczniem Pańskim, aby móc „czynić uczniami wszystkie narody”?  Takie pytania powinien zadawać sobie każdy chrześcijanin. A pomocą w odpowiedzi na nie mogą być konferencje zamieszczone w tej książce.

Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2008.
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file=item&id_item=69#top 

 

 

 

 


José H. Prado Flores, o. Thomas Forrest, o. Emilien Tardif

 

 

José H. Prado Flores – „Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych”.

Książka zawiera treści poruszane w Kursie Filip. Niestety pozycja nie była nigdy wznawiana i nie ma jej w sprzedaży. Można jej szukać na Allegro.


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1992.
Nakład wyczerpany :(


José H. Prado Flores – „Jak ewangelizować ochrzczonych”.

Książka zawiera solidny materiał pomagający znaleźć odpowiedź na pytanie "Jak ewangelizować?". Zawiera treści poruszane w Kursie Paweł. Niestety pozycja nie była nigdy wznawiana i nie ma jej w sprzedaży. Można jej szukać na Allegro.


Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1993.
Nakład wyczerpany :(


 José H. Prado Flores – „Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji”.

Książka, podsumowuje 40 lat doświadczenia ewangelizacyjnego José H. Prado i dzieła Szkół Nowej Ewangelizacji św. Andrzeja, które on założył.

Wydawnictwo św. Wojciecha, Poznań 2013
http://www.swietywojciech.pl/pl/shop/nowi_ewangelizatorzy_dla_nowej_ewangelizacji.html

Notka na naszej stronie "José H. Prado Flores: Nowi ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji".
José H. Prado Flores – „Formacja uczniów”.

Jak stać się prawdziwym uczniem Jezusa? Po czym można rozpoznać tych, którzy porzucili wszystko i poszli za Mistrzem i odróżnić ich od tych, którzy kroczą za Nim tylko pozornie? Jaki program nauczania przewiduje Nauczyciel-Chrystus dla swoich wybranych?

Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Jan.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1992.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/106-formacja-uczniow.html 


José H. Prado Flores – „Mojżesz. Poza pustynię”.

Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Mojżesz.


Nakład wyczerpany :(José H. Prado Flores – „Sekret Pawła".

Książka napisana żywym stylem, jest w pierwszym rzędzie owocem miłości i podziwu, jakim jej autor zawsze obdarzał św. Pawła, zawodnika Jezusa Chrystusa. Te 12 rozdziałów, które się na nią składają, mają w sobie taki dynamizm, że pociągną cię, abyś ściślej poszedł tropem Apostoła narodów w podwójnym kierunku: najpierw, aby spotkać w nowy i radosny sposób Jezusa Zmartwychwstałego – to droga twojego osobistego Damaszku – a następnie, aby zapłonąć ideałami ewangelizacyjnymi, nieść wszędzie Dobrą Nowinę o Jezusie pod tchnieniem Ducha Świętego. Książka zawiera treści podejmowane w Kursie Sekret Pawła.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2009.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/108-sekret-pawa.html Thomas Forrest, José H. Prado Flores – „Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby”.

Bóg chce zbawić nie tylko część istoty ludzkiej, ale całego człowieka. Duch Święty nie ogranicza się do uzdrawiania poszczególnych osób, ale chce uzdrowić całe Ciało Chrystusa, które tworzymy, żyjąc w zdrowych relacjach międzyosobowych. W ten sposób Kościół jest powołany do istnienia w zdrowiu. W tej książce pokazujemy w prosty sposób plan Boży, który przewyższa wszystko, o co jesteśmy zdolni prosić, czy nawet tylko pomyśleć. Pokażemy nie tylko choroby, ale przede wszystkim na nie lekarstwo dla wszystkich tych, którzy uważają się za chorych lub po prostu szukają w swoim życiu czegoś więcej.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1994.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/105-jezus-chrystus-uzdrowiciel-mojej-osoby.html


16.

 

Emilien Tardif, José H. Prado Flores – „Dookoła świata bez walizki”.

Książka „Dookoła świata bez walizki” to opis przygód jednego z tych świadków [miłości Jezusa], ojca Emiliena Tardifa, który na pięciu kontynentach świata głosi Ewangelię. Głos ewangelizatora jest głosem nadziei wśród pogrążonych w smutku świata. Książka zawiera w drugiej swojej części Seminarium Odnowy w Duchu Świętym.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 1995.

Nowe wydanie:
http://www.esprit.com.pl/105/W-ogniu-milosci-Dookola-swiata-bez-walizki.html


 

Emilien Tardif – „Jezus żyje”.

Pozycja Jezus żyje należy do ścisłej czołówki bestsellerów światowych. W ciągu zaledwie kilku lat przetłumaczono ją na 16 języków, sprzedano ponad 1 mln. egzemplarzy, a jej popyt nie maleje. Książka zawdzięcza to nie tylko nazwisku autora - ojca Emilieno Tardifa, Misjonarza Najświętszego Serca Pana Jezusa, znanego na pięciu kontynentach, lecz także, a może przede wszystkim, charyzmatowi zawartemu w jej niecodziennej treści. Książka ta otwiera zamknięte, zagubione, samotne serca, przynosi ukojenie, pozwalając odkryć i zanurzyć się w nieprzebranej miłości Bożej i niesie radość poprzez poznanie Dobrej Nowiny, że Jezus żyje!

 

http://odnowa.jezuici.pl/sklep/pl/seminarium-odnowy-zycia-w-duchu-swietym/114-K-Jezus-zyje-cz-1.html

 

 

Emilien Tardif, José H. Prado Flores – „Jezus jest Mesjaszem”.

Masz wszystko, a jednak czegoś ci brakuje? A może nie masz niczego i czujesz się samotny? Czy masz pomysł, jak zmienić swoje życie, by stało się radosne i pełne smaku? Ponad dwa tysiące lat temu po ziemi chodził Człowiek, który pocieszał innych, uzdrawiał i wskrzeszał, dbał o tych, którymi nikt się nie interesował. Pomyślisz: „To było tak dawno...”.

By przekonać realistów, twardo stąpających po ziemi, którzy chcą dotknąć, zobaczyć, a nie tylko poczuć, autor opisuje spektakularne, współczesne uzdrowienia fizyczne. Im zawsze towarzyszą te najpiękniejsze – uzdrowienia duchowe. Ta książka może pomóc ci spotkać Jezusa – dzisiaj! Jezusa, który doskonale zna ciebie – twoje radości i smutki, mocne i słabe strony. Jezusa, który potrafi odmienić twoje życie, dotąd szare i smutne, może stać się szczęśliwe i inspirujące dla innych.

http://odnowa.jezuici.pl/sklep/pl/-zyc-dobra-nowina/102-K-Jezus-jest-Mesjaszem.html

o. Tom Forrest - "Zróbmy to! Gorliwe głoszenie misji Chrystusa".
Jose H. Prado Flores

Dlaczego Bóg nie uzdrawia swoich przyjaciół?

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".


 Jose H. Prado Flores

Szymon Piotr. Uczeń-misjonarz

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".

 

Jose H. Prado Flores

Paweł z Tarsu. Uczeń-misjonarz

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".

 

Jose H. Prado Flores

Uzdrowienie nad sadzawką Siloam

Notka na naszej stronie "Uzdrowienie nad sadzawką Siloam".

 

 

 

 

Inni:
 

 


Daniel Ange – „Misja by miłość była kochana”.

Jak być misjonarzem? Jak ewangelizować? Czym jest ewangelizacja? Jak mówić o Bogu współczesnemu człowiekowi, któremu tak często wydaje się, że może osiągnąć szczęście bez Niego? Ojciec Daniel Ange, apostoł nowej ewangelizacji, szuka odpowiedzi na te pytania. Z mocą mówi o potrzebie głoszenia Ewangelii i stara się obudzić w każdym wierzącym ducha misyjnego.


http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZD/dange_misja.html

 

Wydawnictwo Księży Marianów PROMIC, Warszawa 2007.
Nakład niestety wyczerpany :(Michelle Moran - "Zacznij ewangelizować".

Książka Michelle Moran musi obowiązkowo znaleźć się w biblioteczce każdego ewangelizatora. Pokazuje ona, jak świadczy entuzjastyczny ewangelizator i uzmysławia różnicę pomiędzy wiarą wyznawaną a wiarą, dzięki której wyznajemy. Ten podręcznik szkoleniowy pomoże także zrozumieć moc świadectwa i nauczy, jak wprowadzać ewangelizowanego w osobistą relację z Chrystusem.

Wcześniej książka wydana pod tytułem: "Podaj dalej", Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym, Łódź 1995.

Wydawnictwo Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym Łódź 2009.
http://www.odnowa.jezuici.pl/sklep/ksiazki/233-zacznij-ewangelizowa.html 


ks. Adam Pawłowski

Kerygmat w nowej ewangelizacji.

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".
 

Tom Peterson

Katolicy, powróćcie do Domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie.

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".

Linda Perrone Rooney

Ścieżka ucznia. Osiem kroków, które odmienią twoje życie i świat


Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji".

Scott Hahn

Nieście i przyjmujcie Dobrą Nowinę. Wyzwania Nowej Ewangelizacji

Notka na naszej stronie "Książki o nowej ewangelizacji". 

Notka na naszej stronie "Kościelna wiosna – książkowy wywiad z bp Rysiem" 

 

Notka na naszej stronie "Bp Grzegorz Ryś - "PIERWSZE jest PIERWSZE".".

 
bp Dominique Rey

Od adoracji do ewangelizacji.

Notka na naszej stronie "Od adoracji do ewangelizacji"
Bp Dominique Rey

Parafio Obudź się! Wyzwania dla Nowej Ewangelizacji.

 

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".
 


 

Ks. Rafał Jarosiewicz

"Miłość chodzi po woodstocku".

Doświadczenie ewangelizacyjne ks. Rafała Jarosiewicza zaowocowało powstaniem książki, w której opisane jest, jak miłość Boża objawia się na najbardziej zakręconych ścieżkach ludzkiego życia. Bóg wchodzi w konkretną rzeczywistość człowieka i przemienia ją mocą Miłości silniejszej niż śmierć i grzech. Pan liczy jedynie na całkowite zaufanie ewangelizatora oraz jego gotowość wyruszenia "na krańce ziemi".

http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia/pl/p/Milosc-chodzi-po-Woodstoku/1805

 

 

Ks. Rafał Jarosiewicz

"Ewangelizacja bez granic czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia Pana".

... czyli 144 i tysiące nieodkrytych sposobów głoszenia Pana. To kolejna książka autorstwa ks. Rafała Jarosiewicza, który mówi nam, ile mamy możliwości ewangelizacji i jak dostosować metodę do konkretnej rzeczywistości osób ewangelizowanych.

 

Zbigniew Ignacy Kowalski  - "KERYGMA - podręcznik ewangelizatora"

Notka na naszej stronie "Zbigniew Ignacy Kowalski - KERYGMA - podręcznik ewangelizatora". 

 

Notka na naszej stronie "Dokument z Aparecidy".


*(daty wydania podaję wg. posiadanych egzemplarzy)
** (opisy wg. notek promujących książki w internecie)

 

 

 

Książki spoglądające na ewangelizację i nową ewangelizację od strony naukowej.

 


ks. Bogdan Biela (red.) - Nowa Ewangelizacja wyzwaniem dla Kościoła w Polsce.

„Na strukturę tematyczną książki składają się dwa elementy treściowe. Najpierw  zaprezentowano założenia i aktualne uwarunkowania nowej ewangelizacji w Polsce. Następnie w refleksji pastoralnej ukazano nie tylko obszary na których powinna się ona realizować, ale wskazano konkretne propozycje działań ewangelizacyjnych. (...) Autorzy artykułów wskazując na „strategiczne” areopagi ewangelizacyjne Kościoła w Polsce, mają nadzieję, że niniejsza publikacja przyczyni się nie tylko do konstruktywnej dyskusji, ale przede wszystkim bardziej uświadomi naszą własną odpowiedzialność wobec nakazu misyjnego Chrystusa (por. Mk 16,15) oraz ożywi pracę ewangelizacyjną pasterzy i wiernych świeckich”.
/z Wprowadzenia/

Wydawnictwo EMMANUEL, Katowice 2011;
http://sklep.emmanuel.pl/nowa-ewangelizacja-wyzwaniem-dla-kosciola-w-polsce.html

ks. Wiesław Przygoda (red.) - Świadectwo w służbie ewangelizacji

http://www.wydawnictwokul.lublin.pl/sklep/product_info.php?products_id=1898Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".


Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji.".


Notka na naszej stronie "Nowa Ewangelizacja - konkretne wezwanie! - ks. Stanisław Dyk".

Andrzej Sionek (kierownik projektu)

CAŁĄ EWANGELIĘ, CAŁE CIAŁO, CAŁEMU ŚWIATU

Notka na naszej stronie "Nowości książkowe o nowej ewangelizacji."


 

 

 

 

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki


 • Kazania na kolejne dni rekolekcji ewangelizacyjnych:

Nikodem
Łazarz
Samarytanka
Jawnogrzesznica
Niewidomy od urodzenia
Dobry Pasterz

 • Wiara a Boża miłość i przebaczenie (→) - pierwsza konferencja ewangelizacyjna „małej ewangelizacji” [w: ] Ewangelizacja według planu „Ad Christum Redemptorem”, cz. III, bmw, brw, s. 49-59.
 • Jak dostąpić zbawienia? (→) – pierwsza konferencja do Ruchu Agape
 • Pewność wiary (→) - druga konferencja do Ruchu Agape
 • Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim (→) – trzecia konferencja do Ruchu Agape
 • Wiara a świadectwo Ducha Świętego (→) – czwarta konferencja do Ruchu Agape
 • Wielki nakaz misyjny Chrystusa (→) – piąta konferencja do Ruchu Agape
 • O świadectwie (→) – fragment konferencji wygłoszonej prze ks. F.Blachnickiego 29 grudnia 1976 r. ( [w:] ks. Franciszek Blachnicki, Wiara i świadectwo, Lublin 1997, s.19.)

 

 

 

 

 

 

 

Fragmenty książek używane przez naszą diakonię w formacji rocznej.


 • Czaja A., Być Kościołem ewangelizującym, czyli świadczyć o miłości, w: Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, Bądźmy świadkami miłości. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2009/2010, s. 191-212, Poznań 2009. -> byc_kosciolem_ewangelizujacym.pdf

 

 

 

 

Materiały (artykuły) znalezione internecie - wersje do wydruku.


 • Czas nowej ewangelizacji. Tekst rozmowy z abp. Rino Fisichellą, przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. -> czas_nowej_ewangelizacji.pdf

 • Czym jest dziś „nowa ewangelizacja”. Informacja prasowa: Konferencja Episkopatu Polski utworzyła 14 października Zespół ds. Nowej Ewangelizacji, który działać będzie w ramach Komisji KEP ds. Duszpasterstwa. -> czym_jest_dzis_nowa ewangelizacja.pdf

 • Nową ewangelizację należy prowadzić aż po krańce ziemi. Informacja prasowa: Głoszenie Ewangelii należy prowadzić aż po krańce ziemi, także pośród obojętności, niezrozumienia i prześladowań – powiedział 15 października Benedykt XVI w przemówieniu do uczestników I spotkania zorganizowanego przez Papieską Radę Krzewienia Nowej Ewangelizacji. -> nowa_ewangelizacje_nalezy_prowadzic_az_po_krance_ziemi.pdf

 • Ewangelizacja odpowiedzią na niewiarę. Informacja prasowa: Człowiek dzisiejszy odznacza się wręcz zazdrosnym nastawieniem do własnej, osobistej niezależności, wręcz alergicznie reaguje na jakąkolwiek myśl spekulatywną, wierząc jedynie w to, co jest owocem nauki i to uważa za słuszne moralnie – uważa abp Rino Fisichella. ->  ewangelizacja_odpowiedzia_na_niewiare.pdf

 • Bądźmy głosicielami nowej ewangelizacji. Informacja prasowa: Do udziału w głoszeniu nowej ewangelizacji, jak czynił to niegdyś św. Paweł, zachęcił wiernych Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański w Castel Gandolfo 18 września. ->
  badzmy_glosicielami_nowej_ewangelizacji.pdf

 • Abp Fisichella o kongresie nowej ewangelizacji. Informacja prasowa: W sobotę odbędzie się w Watykanie pierwsze spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. O spotkaniu mówi w wywiadzie dla „L'Osservatore Romano” przewodniczący rady, włoski abp Rino Fisichella. ->  abp_fisichella_o_kongresie_nowej_ewangelizacji.pdf

 

 

 

Materiały formacyjne Centralnej Diakonii Ewangelizacji (CDE):
http://www.oaza.pl/cde/

 

1. Głosić ewangelię, czyli co?
2. Jak odkryć fundament?
3. Jaki jest cel ewangelizacji?
4. Czy trzeba ewangelizować chrześcijan?
5. Czy ja potrzebuję zbawienia?
6. Jak dawać świadectwo?
7. Którędy do wolności?
8. Czym jest sakrament?

 

 

POLECAMY <>< ZACHĘCAMY ><> POLECAMY <>< ZACHĘCAMY ><> POLECAMY <>< ZACHĘCAMY ><>

 

 


 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: