Start Materiały Czytelnia List Jedności Centralnej Diakonii Ewangelizacji

Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym. (…) Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym. (…) W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła. (…)

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”.

List Jedności Centralnej Diakonii Ewangelizacji

 

Objawienie Pańskie, 6.01.2018 r.

Dzisiaj Chrystus ukazał się światu jako światło jaśniejące w ciemności,
z ufnością idźcie za Nim, abyście się stali światłem dla waszych braci.
(Błogosławieństwo na Uroczystość Objawienia Pańskiego)

 

 

 

 

Drodzy Członkowie Ruchu Światło-Życie,

jako wspólnota Oazy Jedności Diakonii Ewangelizacji, zgromadzona w Częstochowie
w dniach 28-30.12.2017 roku, w której skład weszli członkowie Centralnej Diakonii Ewangelizacji, przedstawiciele 15 diecezji oraz Ruchu w Republice Czeskiej, pragniemy podzielić się ze wszystkim naszymi refleksjami i jednocześnie zainspirować do bardzo konkretnych działań ewangelizacyjnych w różnych wymiarach.

 

 

Efektem naszej pracy i modlitwy podczas OJDE są następujące wnioski:

  • Musimy wzbudzać we wszystkich chrześcijanach, zwłaszcza członkach Ruchu, pragnienie głoszenia Dobrej Nowiny, bo to jest nakaz Chrystusa. Zadaniem Diakonii Ewangelizacji jest zapalanie ludzi i środowisk do głoszenia nadziei w Chrystusie.
  • Ewangelizacja nie jest tylko akcją. Wymaga ona indywidualnego podejścia, poświęcenia czasu, wejścia w relację z ewangelizowanym, a przede wszystkim wskazania miejsca dalszej formacji. Podstawową formą ewangelizacji jest ewangelizacja indywidualna w codziennym życiu, poprzez świadectwo słowa i życia. Ewangelizacja powinna stać się stylem życia, z którego nie wynikają tylko wielkie jednorazowe wydarzenia, ale jest ona szczególnie obecna w sytuacjach dnia codziennego.
  • Miejscem działania Diakonii Ewangelizacji jest przede wszystkim parafia i to właśnie tam, mamy być obecni na stałe. Diakonie Diecezjalne przygotowują do działania w parafii.
  • Duch Święty kieruje ewangelizacją, potrzebujemy Jego namaszczenia jako źródła i owocności głoszenia Dobrej Nowiny. Szczególnie ważne jest poddanie wszystkich działań (życia) światłu Ducha Świętego poprzez rozeznanie osobiste oraz wspólnotowe.
  • Zadbajmy, by wszystkie formy duszpasterstwa, szczególnie: rekolekcje szkolne i parafialne, przygotowanie do sakramentów, święcenie pokarmów, kolędowanie itd., miały charakter ewangelizacyjny.

 

 


Wnioski dotyczące konkretnych obszarów głoszenia Dobrej Nowiny:

 

Ewangelizacja rodzin:

– dbać o przykład życia rodzinnego dla znajomych i otoczenia

– przydzielanie zadań w Domowym Kościele, zachęcanie przez to do podjęcia Diakonii

– pracować nad ewangelizacją indywidualną, tak by nie tylko przekazywać Ewangelię dzieciom, ale ewangelizować na zewnątrz

 

Ewangelizacja młodzieży:

– zwrócić uwagę przede wszystkim na indywidualną relację z młodymi, poświęcanie im czasu nie tylko w czasie spotkań formacyjnych, ale przede wszystkim poza nimi

– potrzeba na bieżąco dzielić się pomysłami – ogólnopolska baza materiałów ewangelizacyjnych

– nie bać się nowych i kreatywnych pomysłów przyciągających młodzież

 

Ewangelizacja dorosłych:

– dorosłym należy znaleźć miejsce w Kościele wedle ich talentów, także włączyć ich w formację młodzieży

– potrzeba parafialnego środowiska wzrostu (grup, diakonii)

 

Ewangelizacja indywidualna:

– odbywa się nie z 20 m, ale z 20 cm, chodzi tu o spotkanie, rozmowę z człowiekiem

– uświadomienie, że ewangelizacja indywidualna to powołanie każdego chrześcijanina

– ewangelizator musi żyć Jezusem, żeby się Nim podzielić, żadne techniki i kursy nie zastąpią żywej wiary

– inspirowanie każdego ochrzczonego do głoszenia Chrystusa

– ewangelizacja musi wypływać z relacji z Chrystusem i być dla nas pasją

 

Ewangelizacja w przygotowaniu do Sakramentów:

– przygotowanie i ewangelizacja indywidualna zamiast masowej, by pracować nad relacją z Bogiem, którą sakrament ma wzmocnić

– przygotowujemy też do korzystania z sakramentów, a nie tylko do ich przyjęcia, np. w spotkaniach po sakramencie

– uświadomienie, że sakrament to moment spotkania z Chrystusem

 

Ewangelizacja w szkole:

– prawdziwe świadectwa głoszone młodym

– trzeba dać czas Bogu na działanie, a młodym czas na spotkanie z Bogiem

– różnorodne świadectwa z wielu sfer życia

– potrzeba mocnych wspólnot, które prowadzą rekolekcje

– ewangelizacja przez wspólnotę i dobre jakościowo przygotowanie

– lepiej prowadzić mniej rekolekcji mając silną grupę, niż więcej tylko kilkoma osobami

– przynajmniej część prowadzących ewangelizacje powinna być z danej parafii

– „tłuściutki robak na haczyku” – szukamy czegoś co zachęci do słuchania Ewangelii

 

Ewangelizacja w parafii:

– nie można zapominać o ludziach po ewangelizacji, trzeba im dać miejsce wzrostu

– najpierw modlitwa, później działanie

– wezwanie do powszechnej modlitwy za parafie i Księży Proboszczów

– ewangelizacja jest początkowym etapem, ma sens gdy potem nastąpi formacja, bo człowiek się zapala, a potem szybko gaśnie

– działanie z szeroką perspektywą, planowanie działań długofalowych

– ożywianie i tworzenie rad parafialnych (udział w nich członków Ruchu)

– wykorzystywać tradycje religijne do ewangelizacji

– rewizja we wspólnotach planu ACR2

– włączyć ORAE do formacji bierzmowanych

– promocja ewangelizacji w Kościele, min. Diakonie Parafialne

– szukać ludzi tam gdzie są, tworzyć katolickie centra kultury, sportu, itd.

 

 

Prosimy o rozpropagowanie tego listu we wszystkich wspólnotach Ruchu Światło-Życie od diecezji po parafie. Zapewniamy o naszej modlitwie!


W imieniu uczestników OJDE,
Centralna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie

 

 

 

 

za: http://www.oaza.pl/list-jednosci-centralnej-diakonii-ewangelizacji/

 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: