Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest przede wszystkim ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy.

Benedykt XVI, „Orędzie na ŚDM w Rio”

 

Czym jest ORAE?

Ks. Blachnicki powiedział: “Chrześcijanina, który nie świadczy trudno w ogóle nazwać chrześcijaninem”.

ORAE (Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji) to rekolekcje dla pragnących ewangelizować!

Czym jest ewangelizacja? Dlaczego jest tak istotna? Jak rozmawiać o Chrystusie w domu, szkole, pracy, autobusie, na ulicy? Czym różni się dzielenie swoją wiarą od nawracania na siłę? Myślisz, że ewangelizacja nie jest dla Ciebie?

Odpowiedź na powyższe i inne pytania znajdziesz właśnie na ORAE – rekolekcjach, których celem jest pogłębienie więzi z Panem Jezusem oraz inspiracja do tego, jak dzielić się swoją wiarą z innymi. Otrzymasz na nich konkretne narzędzia ewangelizacji indywidualnej i grupowej. Rekolekcje pomagają odkryć swoje miejsce w Chrystusowym wezwaniu, aby czynić uczniów. Zadaniem szczególnym jest przygotowanie osób uczestniczących w tych rekolekcji do ewangelizacji indywidualnej oraz do prowadzenia grup postewangelizacyjnych.

ORAE to czas modlitwy, dzielenia się świadectwem, warsztatów i umocnienia w posłaniu do ewangelizacji. Wszystko po to, abyśmy wiedzieli jak i czemu mówić o Jezusie, aby nasz zapał dzielenia się Dobrą Nowiną nie stygł i abyśmy cały czas otwierali się na Jego Miłość i coraz bardziej pragnęli przekazywać ją dalej.

 

 

Czas ORAE to przygotowanie dla tych, którzy pragną głosić Chrystusa i modlić się o to pragnienie. Czyli dla każdego, kto kierowany miłością chce w sposób odpowiedzialny odpowiedzieć na misję zleconą nam przez Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody...”(Mt 28,18)

Kto doświadczając w wierze osobowego kontaktu z Chrystusem chce umocnić pragnienie zbliżenia innych do Chrystusa przez ofiarną służbę na rzecz ewangelizacji.

Każdy zatem kto z nas – młodzież, małżonkowie, indywidualni dorośli oraz księża - jest po ONŻ I niech czuje się zaproszony do uczestnictwa w ORAE.

 

 

Cel:

 • rozpalić w sobie zapał do głoszenia Jezusa
 • nauczyć się co i jak mówić w rozmowie ewangelizacyjnej
 • nauczyć się, jak przygotować i mówić swoje świadectwo
 • poznać, czym jest nowa ewangelizacja
 • dowiedzieć się, czym jest plan Ad Christum Redemptorem 2 i co stanie się w 2033 r. :D

 

Czym jest ORAE?

 • Krótkimi rekolekcjami – gdzie możesz rozpocząć największą przygodę swojego życia, do której zaprasza Cię osobiście Chrystus,
 • Czasem Twojego spotkania z Bogiem, Jego miłością, ze Zmartwychwstałym – obecnym w każdej chwili Twojego życia,
 • Dowiesz się jak rozmawiać z innymi o Bogu, jak dawać świadectwo – również w praktyce :)
 • Czasem modlitwy, wielkiego uwielbienia Tego, który dla Ciebie pokonał śmierć i grzech
 • Wielkim wołaniem o wylanie Ducha Świętego – byśmy „przyobleczeni mocą z wysoka” (Łk 24, 49) ruszyli na drogi naszej codzienności i żyli wiarą, nadzieją i miłością
 • Miejscem nabierania odwagi, by wyjść z czterech ścian i głosić wielkie rzeczy, jakich Pan Bóg w nas dokonuje.

 

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię.
Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku.
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!

(1 Kor 9,16)

 

 

Relacje i świadectwa z ORAE prowadzonych przez naszą DDE:

 

W temacie - ks. Maciek Krulak zaprasza na ORAE

(filmik był nakręcony na potrzeby ORAE prowadzonego przez ks. Maćka, ale cała reszta jak najbardziej aktualna).


 

 

 

Oazowiczu
Ruszaj
Aby
Ewangelizować!

 

 

 

 

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (...) Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.
(Mk16,15.20)

 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: