Start Kim jesteśmy Cele i zadania DDE

Charyzmat ewangelizacji, czyli: odkrycie źródła i fundamentu. Jasna świadomość, że celem pierwszej ewangelizacji jest doprowadzenie do osobistego przyjęcia Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, co stanowi źródło i fundament całego życia chrześcijańskiego, jest szczególnym darem otrzymanym przez Ruch.

ks. Franciszek Blachnicki, "Charyzmat i wierność".

 


 

 

 

Naszym szczególnym zadaniem (powołaniem) jest podjęcie planu ACR2 (Ad Christum Redemptorem 2), czyli planu szczególnego przygotowania do jubileuszu roku 2033.


Kto i jak może (i powinien) posługiwać w DDE?
-
Osoby po I stopniu Oazy Nowego Życia! Jak?

 • Modlitwą
 • Świadectwem
 • Śpiewem
 • Pantomimą
 • Organizacją rekolekcji
 • Stroną techniczną działalności grupy

 

Podjęcie diakonii.

Dodatkowo osoby po ONŻ II st*. rozeznające swoje miejsce w Ruchu mogą podjąć się współodpowiedzialności za DDE stając się jej członkiem. Posługa diakonii jest odpowiedzią na nakaz misyjny Jezusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”.

* Członkiem DDE może być uczestnik po ONŻ I st pod warunkiem, że jest studentem i po uzgodnieniu tego z jego animatorem.

Zakłada to:

 • Odkrywanie i pełnienie woli Ojca – wsłuchiwanie się w Jego wezwanie.
 • Osobistą formację członków diakonii i formację ewangelizatorów
 • Wspólne spotykania ze Słowem Bożym i wspólną modlitwę.
 • Wspólną Eucharystię
 • Zapalanie innych do dzieła ewangelizacji
 • Dbanie o ten etap formacji jaki obejmuje ewangelizację oraz organizowanie wyjść ewangelizacyjnych.

 

Diakonia jest szczególnie otwarta na posługę i zaangażowanie par z Domowego Kościoła. Wszystkie spotkania diakonii mają charakter otwarty.

 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: