Start Kim jesteśmy

Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym. (…) Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym. (…) W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła. (…)

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”.

Jesteśmy grupą katolików z różnych wspólnot Ruchu Światło-Życie z terenu naszej diecezji, w tym z Domowego Kościoła. To co nas łączy, to doświadczenie mocy Jezusa, który wyzwala i daje Nowe Życie. Tym osobistym doświadczeniem pragniemy dzielić się z innymi.

Działania Diakonii mają na celu przeprowadzanie, wspieranie, promowanie i koordynowanie inicjatyw ewangelizacyjnych. Dlatego, jeśli podejmujecie gdzieś jakieś inicjatywy - poinformujcie nas o nich. Dzięki temu możemy podejmować dzieła w jedności (wspólnocie) i przy wsparciu modlitewnym.

Staramy się również podejmować współpracę z diakonią ewangelizacji z diecezji warszawsko-praskiej oraz włączać się w warszawskie inicjatywy ewangelizacyjne. Uczestniczymy w spotkaniach warszawskiego zespołu ds. nowej ewangelizacji.

Naszym szczególnym zadaniem (powołaniem) jest podjęcie planu ACR2 (Ad Christum Redemptorem 2), czyli planu szczególnego przygotowania do jubileuszu roku 2033.

Jeżeli w Twoim sercu rodzi się pragnienie ewangelizacji i potrzebujesz pomocy w jego realizacji, to możesz zwrócić się o nią właśnie do nas. Możesz też przyłączyć się do nas i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie tym, którzy zwątpili lub nie doświadczyli jeszcze Jego Miłości.


 

Współpraca (współdziałanie).


Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał "
J 15,16

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji zaprasza wszystkich, którzy świadcząc chcą posługiwać braciom. Każdy z nas jest powołany, aby Iść i głosić! Jak przebić się z najwspanialszą nowiną świata? Jak mówić, że życie ma sens, że można być szczęśliwym? Będziemy się tego uczyć. Nie lękajmy się! Nawet jeśli brakuje Wam odwagi - to On jest ponad wszystko i wszystko jest w stanie odmienić:) Każdy jest obdarowany przez Boga, dlatego nie lękaj się używać swoich talentów w służbie Ewangelii. Jesteś nam potrzebny.

"Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości. Dla każdego wierzącego, tak jak i dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu, ponieważ dotyczy wiecznego przeznaczenia ludzi i odpowiada tajemniczemu i miłosiernemu planowi Bożemu". Jan Paweł II, Redemptoris missio nr 86.

 

 

Nasze logo.


Nasze pierwsze logo powstało w 2008 roku. Otwarta Biblia, ręce i ludziki są autorstwa koleżanki administratora strony oazowej warszawa.oaza.pl (do dziś nie wiemy kto to, chciała pozostać chyba anonimowa). Zostały one nałożone na satelitarne zdjęcie ziemi i umieszczone na tle nieba. Tak więc logo w całości przedstawiało trzymane w rękach otwarte Pismo Święte skierowane w kierunku świata symbolizującego przez Ziemię i ludzi.

Słowo Boże jest tym, co daje światu radość, a tym Słowem żywym jest Jezus - Alfa i Omega. To Słowo jest w pierwszej kolejności darem dla nas, abyśmy poznali miłość Boga. Dopiero wtedy możemy dzielić się nim dalej. Tym co możemy dać światu jest nadzieja, którą jest sam Jezus.

 

 

 

Nasze nowe logo powstało w 2014 roku. W swojej symbolice odwołuje się do kilku fragmentów z Pisma Świętego, które charakteryzują naszą diakonię.

Po pierwsze odwołujemy się do pragnienia Jezusa: "Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" - (Łk 12,49). Tym ogniem jest Duch Święty. Jezus posyła nam swego Ducha. To On rozpala oziębłe ludzkie serca. Cała ziemia ma zapłonąć ogniem miłości Bożej. Abyśmy byli zdolni podjąć się tego zadania musimy najpierw pozwolić, aby Duch Święty nas zapalił. Aby zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi. Owocność wszelkiej ewangelizacji zależy od Ducha Świętego, dlatego jesteśmy pewni, że bez otwartości na Jego dary i charyzmaty, nie jesteśmy sami zdolni podjąć się tej misji (Rz 5,5; 1 Kor 12,3-11; 1 Tes 1,5-6).

Po drugie ogień jest znakiem ognistego słupa, który prowadził Izraelitów przez Morze Czerwone. Tym światłem jest Jezus (Mt 4,16; Łk 2,30-32; J 1,9; J 9,5) - kto idzie za nim, nie będzie chodził w ciemności ale będzie miał światło życia (J 8,12).

Po trzecie chodzi o światło świadectwa, które tak ma świecić, aby widziano nasze dobre czyny i chwalono Ojca, który jest w Niebie (Mt 5,16; Łk 8,16). Naszym powołaniem jest tylko iść i głosić to, co Bóg czyni (Mt 10, 7; Mt 28, 19; Mk 16, 15; Dz 4,20; Dz 5,20; 1 Kor 9,16). Jednocześnie odczytujemy skierowane do nas misyjne wezwanie Jezusa "Idźcie i głoście". Tym, który posyła ns do ewangelizacji jest właśnie Jezus. Każdy ochrzczony wezwany jest do zaangażowania się w realizację tego wielkiego nakazu misyjnego. Nie wolno nam pozostać w bezruchu, mamy podjąć misję ewangelizacji świata poczynając od tych, którzy są nam bliscy. Tym co mamy głosić jest Ewangelia - ona jest źródłem naszej siły. To jest źródłem naszej radości.


 



Strona diakonii: http://www.dde.warszawa.pl

 

Czym jest DE możesz dowiedzieć się z artykułu ks. Tomka Mocha "Czym jest dla mnie diakonia ewangelizacji?", z konferencji ks. Franciszka Blachnickiego "DIAKONIA w Ruchu Światło-Życie" oraz z dokumentu "Diakonia w Ruchu Światło-Życie". Natomiast tu możesz zobaczyć "Cele i zadania DE".

 

 

Znak roku OŻK 2019
"Wolni i wyzwalający"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: