Start e-aktualności Inspirujące słowa
Przybądź Duchu Święty!

"Przyjdź Duchu Święty! To wołanie Kościoła jest wołaniem o Ogień, który oczyszcza, ukazuje prawdę i prowadzi do głębokiej relacji zaufania wobec Jezusa. To Ogień który zapala świat do miłości wzajemnej, której nie można ograniczyć do najbliższego grona - to Ogień Nowej Ewangelizacji która jest pragnieniem Boga bo "Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka!

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas podobieństwo do Jezusa naszego Pana! Jest takie wzdychanie o Ducha Świętego o którym niewielu wie a które płynie z wnętrza także niewierzących - jest jak oddech wydobywający się z serca pragnącego szczęścia, które choć jeszcze nierozpoznane jest jednak tęsknotą" (fb,PJ).

Papieski Twitter @Pontifex_pl: "Duch Święty daje nam nowe spojrzenie na innych – widzimy w nich braci i siostry Jezusa, których trzeba szanować i kochać. Cennym darem, jaki Duch Święty przynosi naszym sercom, jest głęboka ufność pokładana w miłości i miłosierdziu Boga".

 
Św. Szczepan wzorem dla nowej ewangelizacji.

Fragment o nowej ewangelizacji z nauczania Benedykta XVI:

"Św. Szczepan jest wzorem dla wszystkich, którzy chcą służyć nowej ewangelizacji. Pokazuje on, że nowość głoszenia nie polega głównie na stosowaniu oryginalnych metod czy technik, które z pewnością są użyteczne, ale na tym, by być napełnionym Duchem Świętym i pozwolić, by On nami kierował. Nowość głoszenia polega na głębi zanurzenia w tajemnicę Chrystusa, przyswojenia Jego słowa i Jego obecności w Eucharystii, tak że On sam, żywy Jezus, mówi i działa w swoim wysłanniku. W istocie ewangelizator staje się zdolnym do skutecznego niesienia Chrystusa innym, kiedy żyje Chrystusem, kiedy nowość Ewangelii objawia się w jego własnym życiu. Módlmy się do Dziewicy Maryi, aby w Kościele, w tym Roku Wiary, można było dostrzec coraz więcej mężczyzn i kobiet, którzy jak św. Szczepan potrafią świadczyć przekonująco i odważnie o Panu Jezusie".

Więcej na http://nowaewangelizacja.org/benedykt-xvi-sw-szczepan-wzorem-dla-nowej-ewangelizacji/

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: