Start e-aktualności Różne inspiracje
ks Pawlukiewicz Jestem Posłany FM 2013

Zapraszamy do wysłuchania konferencji ks. Piotra Pawlukiewicza na Festiwalu Młodzieży w domu Szensztackich Sióstr Maryi w Świdrze.

Chrześcijanin to ten, kto jest posłany.
Głoszenie Jezusa wynika z fascynacji osobą Jezusa.
Głoszący Chrystusa ma być przeniknięty Chrystusem.
Czy jestem Chrześcijaninem dla wszystkich?

 
Siła kerygmatu - José H. Prado Flores

"W Kościele na świecie zgubiliśmy siłę ewangelizującą pierwszego głoszenia, to, co nazywa się kerygmatem. Dlatego dzisiaj stoi przed nami wezwanie, żeby odzyskać to pierwsze głoszenie. W Kościele katolickim zapomnieliśmy bowiem o sile kerygmatu, bardzo mocno podkreślając katechezę. Ewangelizowanie to nie jest rzeczownik, nad którym można czynić refleksję teologiczną. To jest czasownik, który mówi o czynieniu Chrystusa obecnym w świecie. Czy mamy odwagę iść tą profetyczną drogą zapowiedzianą przez Jana Pawła II? Czy też chcemy tylko pozmieniać niektóre punkty w naszym życiu? To jest dzisiaj wezwanie dla nas, bowiem jedyną odpowiedzią dla tego świata jest Jezus Chrystus umarły i zmartwychwstały, Ten, który żyje i chce dzielić swoje życie z nami".

José H. Prado Flores (Poznań, 6.11.2-13)

 
Ewangelizacja i nowe techniki komunikacji

Jak ewangelizować we współczesnym świecie, czyli o wykorzystaniu Internetu do mówienia o Jezusie. Zachęcamy do zapoznania się z wykładem inauguracyjnym ks. abp. Claudio Marii Cellego (przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu), wygłoszonym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 28 października 2013 r.

http://www.naszdziennik.pl/wp/58445,ewangelizacja-i-nowe-techniki-komunikacji.html

 
Naszywka "Jeśli chcesz mogę się za ciebie pomodlić"

Jesteś gotów do świadectwa czynnej miłości?
Jesteś głęboko przekonany w skuteczność modlitwy?
Nie wstydzisz się swojej wiary?

Każdy z oazowiczów, jeśli pozytywnie odpowie sobie na powyższe pytania, mógł się poczuć zaproszonym do dołączenia do "Modlitewnego Oddziału Wolnych Strzelców". Inicjatywa powstała w Krakowie w środowisku (wspólnoty) Banity. Wystarczy przypiąć naszywkę "Jeśli chcesz mogę się za ciebie pomodlić" w widocznym miejscu i być gotowym do modlitwy lub rozmowy. Zamówiliśmy jako diakonia 40 takich naszywek z zamiarem rozprowadzenia ich po oazowiczach. Udało się. Cześć z nich rozeszła się po ogłoszeniu na fb. A o samej akcji można dowiedzieć się więcej np. tu: https://www.facebook.com/oddzialmodlitewny, tam też można zamówić dla siebie takie naszywki.

 
Operacja Andrzej

"Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa (J 1,40-42)."

Operacja Andrzej to projekt opierający się na prostej zasadzie, zastosowanej kiedyś przez Apostoła Andrzeja. Ma zmobilizować nas do modlitwy, zaprzyjaźnienia się, później zaproszenia i przyprowadzenia na konkretne wydarzenie ewangelizacyjne tych, których znamy i wiemy, że potrzebują Jezusa Chrystusa. Dołącz do innych chrześcijan, którzy wierzą, że Bóg przez nich może dotrzeć do sąsiadów, znajomych, przyjaciół i rodziny z Dobrą Nowiną o nowym życiu w Chrystusie.

 
Nowa ewangelizacja

Jak rozumieć czym jest NOWA EWANGELIZACJA?


Ojciec święty Jan Paweł II na konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej skierował do Kościoła słynne wezwanie do Nowej Ewangelizacji - "patrzcie w przyszłość podejmując nową ewangelizację, nową w swoim zapale, nową w swych metodach i nową w środkach wyrazu" (Haiti 9.03.1983).

 

Ewangelizacja nowa w zapale to znaczy w zapale zrodzonym z osobistego spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, które prowadzi do nawrócenia serca. Owocem tego spotkania jest pragnienie przekazania innym radości wiary.

Ewangelizacja nowa w metodzie polega na głoszeniu kerygmatu, osoby Jezusa umarłego, zmartwychwstałego, uwielbionego jako jedynego Zbawiciela, Pana i Mesjasza - jest to propozycja dla każdego człowieka na dziś. Nową metodą jest też zaangażowanie każdego członka Kościoła, a zwłaszcza  świeckich do tego dzieła.

Ewangelizacja nowa w środkach wyrazu domaga się języka egzystencjalnego. Chodzi o to, aby głosić Dobrą Nowinę językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy. Różne sposoby przekazu Ewangelii wypływają z pojęcia "inkulturacja" i mają służyć rozgłaszaniu całej treści objawionej prawdy.

 
Czy doświadczyłeś prawdziwej miłości?

Oazowiczu! :D Jeśli znasz odpowiedź na poniższe pytanie, to znaczy, że jesteś zaproszony do dzieła dzielenia się Ewangelią (Dobrą Nowiną) czyli do ewangelizacji. Bo jeśli doświadczyłeś miłości, to nie można tego doświadczenia zatrzymać dla siebie. Bez twojego świadectwa świat będzie uboższy. Nie ma sensu chować światła pod korzec. Nie możemy też pozwolić, aby sól straciła swój smak. Jesteś potrzebny w dziele Kościoła, jakim jest ewangelizacja. Jezus cię potrzebuje, aby inni mogli Go poznać i doświadczyć Jego wyzwalającej miłości.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. (Mt 5, 13-16).

 
Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary - Bp Grzegorz Ryś

 
Czy rzeczywiście nie trzeba już ewangelizować?

"Myślę, o nas, ochrzczonych: czy mamy tę moc i myślę: czy my w to wierzymy? Że wystarcza chrzest, że nie trzeba więcej by ewangelizować? Albo ufamy, że ksiądz powie, że biskup powie ... A my? Wtedy łaska chrztu jest trochę nieco skryta, a my zamknięci w naszych myślach, w naszych sprawach. Czasami myślimy: «Jesteśmy chrześcijanami: zostałem ochrzczony, otrzymałem bierzmowanie, pierwszą Komunię ... dokumenty mam w porządku». A teraz możesz spać spokojnie, jesteś chrześcijaninem. Ale gdzie jest ta moc Ducha Świętego, która popycha cię naprzód?" - papież Franciszek

Więcej: www.deon.pl/

 
Bp. Grzegorz Ryś o nowej ewangelizacji.

Bp. Grzegorz Ryś, Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji Episkopatu Polski, zapraszany w różne miejsca, wiele i mądrze mówi o tym, czym jest nowa ewangelizacja. Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ciekawymi relacjami.

Pierwsze spotkanie to „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary”, które odbyło się 27 marca w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Bp. Ryś powiedział tam między innymi:

"Przekaz wiary to przekaz życia, a nie realizacja programu duszpasterskiego. Nie chodzi o Boga jako o hipotezę tłumaczącą świat, ale o usprawiedliwienie i zbawienie. Dziś ludzie nie myślą kategorią winy, więc nie szukają usprawiedliwienia. Obecnie dominuje kategoria potrzeby, którą trzeba zrealizować. (...) "Muszę wiedzieć, do kogo idę z orędziem. Ewangelizacja to głoszenie Chrystusa konkretnym osobom. Kluczem nie jest to, co się powie, ale pytanie, które się usłyszy".

Notkę z tego spotkania znalazłem tutaj: http://gosc.pl/doc/1503669.Ewangelizacja-to-spotkanie-z-konkretna-osoba

Drugie spotkanie to  II Dzień Pastoralny Diecezji Łomżyńskiej: http://lomzynskie24.pl/2013/04/%E2%99%AB-ii-dzien-pastoralny-diecezji-lomzynskiej/ Na stronie można znaleźć relację z tego spotkania a również ♫ nagrania wykładu ks. Bp. Grzegorza Rysia, o tym czym jest nowa ewangelizacja, jak również wykład ks. prof. Jana Przybyłowskiego.

 

Inne wypowiedzi bp. Rysia:

 
Ewangelizować oznacza ...

za: Światowy Dzień Młodzieży

 
Ewangelizacja oznacza dziś „wyjście na ulice”

" Ewangelizacja musi się dziś stać 'wyjściem na ulice', czyli aktywnym poszukiwaniem człowieka, który doświadcza biedy. (...) Ewangelizacja jest racją istnienia Kościoła. Gdy Kościół nie wychodzi ku światu, sam dla siebie staje się punktem odniesienia, co jest stanem chorobowym. Kościół, który wychodzi z siebie, jest zdrowy i żywy. Kościół, który jest zainteresowany ludzką biedą, jest Kościołem Jezusa Chrystusa. Kościół, który nie żyje dla siebie, stawia swoje stopy na drogach Jezusa. (...) Nasłuchiwanie Boga i nasłuchiwanie człowieka to dwie medytacje właściwe całej wspólnocie Kościoła, a szczególnie jego prezbiterium. Jedna i druga medytacja pozwoli dopiero właściwie być biskupem, kapłanem, matką i ojcem, siostrą i bratem, dzieckiem, po prostu człowiekiem. (...) Ludzie, którzy nie znają go [Kościoła], którzy źle widzą albo mają ogromne pretensje do Kościoła, będą wobec nas często agresywni. Tym ludziom, jeżeli chcemy być podobni do Jezusa, musimy podarować Ewangelię wypisaną w naszym życiu. Nie przekonają ich kartki, kolejne cytaty ani dialog. Kościół bierze na siebie razy, ale idzie z nadzieją, doświadczając obecności Jezusa".

Bp. Edward Dajczak, Msza Krzyżma 28.03.2013.

 
Ks. Krulak - Nowa Ewangelizacja ... Co to właściwie jest?

Od pewnego czasu na falach Radia Rodzina można słuchać konferencje ks. dr Macieja Krulaka na temat Nowej Ewangelizacji, czyli czegoś co dotyczy każdego z nas, każdego wierzącego człowieka, bo każdy z nas ma ciągle na nowo dzielić się z innymi radością spotkania z żywym Jezusem.

Zachęcamy do odsłuchania tych konferencji ( stopniowo bo już kilkanaście), przemyślenia, przemodlenia i wprowadzenia w życie. Mogą to być takie nasze rekolekcje w ciągu życia.

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/nasze-audycje/nowa-ewangelizacja

 
Bp Edward Dajczak o nowej ewangelizacji

Na stronie Archidiecezji Łódzkiej pojawiał się ciekawa i inspirująca rozmowa z bp. Edwardem Dajczakiem.

http://archidiecezja.lodz.pl/new/?news_id=5d96b0eb81e70dd1e54e2f4546be6370

I jeszcze Bedeker Porta Fidei - bp Edward Dajczak - temat "Ewangelizacja"

 
Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia?

Jesteśmy przekonani, że najważniejszą sprawą dla każdego człowieka jest nawiązanie osobistej relacji z Bogiem. Czy jesteś zadowolony ze swojej więzi z Nim? A czy Bóg jest zadowolony z relacji z Tobą?

Zachęcamy Cię do zapoznania się z „Czterema prawami duchowego życia” (zwięzłym ujęciem Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie). Możesz też przeczytać jak te prawdy zmieniły życie różnych ludzi.

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: