Start e-aktualności Inspirujące OJDE w Płocku

Ewangelizacja zawsze dokonuje się przez słowo i prowadzi do kontaktu ze słowem Bożym. (…) Ewangelizacja przez słowo prowadzi do sakramentów i trwania w życiu sakramentalnym. (…) W końcu ewangelizacja włącza człowieka do wspólnoty wierzących, do Kościoła. (…)

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”.

Inspirujące OJDE w Płocku

W ostatni weekend, tj. 13-15 listopada 2015, odbyła się jak co roku Oaza Jedności Diakonii Ewangelizacji. Uczestniczyło w niej dwoje przedstawicieli naszej diakonii – ja i Kamil. Był to czas budowania wspólnoty między diecezjalnymi diakoniami, ubogacania siebie nawzajem, wspólnej modlitwy oraz inspirowania przykładem cenionych ewangelizatorów. Gośćmi spotkania byli Andrzej Sionek, który przez długie lata w ramach Ruchu Światło-Życie współpracował z ks. Franciszkiem Blachnickim, fizyk, biblista, dyrektor Katolickiego Stowarzyszenia En Christo oraz Dariusz Trętowicz – teolog, dźwiękowiec i filmowiec ze wspólnoty Tymoteusz.

 

 

Po piątkowym wieczorze integracyjno-wprowadzającym w sobotę zabraliśmy się ostro do pracy. Blok przedpołudniowy i wczesno popołudniowy prowadził Andrzej Sionek. Opowiadał nam o swojej historii w Ruchu Światło-Życie, z którym zetknął się pierwszy raz na rekolekcjach w 1967 r. Wspominał jak ks. Franciszek Blachnicki stopniowo budował Ruch Światło-Życie, co obserwował na własne oczy i w czym miał udział. Zwrócił uwagę na wydarzenia i spotkania, które były krokami milowymi w tworzeniu się jego charyzmatu i całościowej wizji. Dzielił się tym jak jego samego Duch Święty inspirował i prowadził w ramach Oazy.

Bardzo cenne były słowa Sionka przestrzegające przed uleganiem „mi-mi-mi-kulturze”. Podkreślał, że tym, co jest największym problemem człowieka jest jego skupienie na własnej doskonałości w podążaniu za Bogiem. Mówił o tym, jak bardzo potrzeba nam chwały Bożej i życia w perspektywie Jego stałej obecności, bez których „zginiemy na siebie samych”. Bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że wszelkie dary duchowe, które posiadamy pochodzą od Boga. Możemy dzielić się wyłącznie tym, co od Niego otrzymaliśmy i czego doświadczyliśmy. Do nas więc należy wybór czy będziemy budzili się każdego dnia z pytaniem czego nam brakuje, czy też z pragnieniem oddawania chwały Bogu. Możemy mówić albo językiem świata, albo językiem Królestwa Bożego. Jeśli chcemy żyć pełnią życia musimy pragnąć Ducha i Jego charyzmatów.

Andrzej Sionek w swoim wystąpieniu podkreślał bardzo dużą potrzebę jedności w realizacji odnowy w Kościele. Bardzo ceny jest ekumenizm w działaniach ewangelizacyjnych. Pozostając bowiem przy swojej doktrynie, możemy jednak od siebie bardzo wiele się uczyć.

Dziedzictwo, które otrzymaliśmy jest darmowe, ale ma konkretną cenę. Mamy bowiem na wzór Chrystusa Sługi uczyć się uniżenia, życia w autorytecie Boga. Dopiero taka perspektywa pozwala nam być prawdziwie królewskimi dziećmi i nawzajem dla siebie braćmi. Nie bez znaczenia jest też ludzki autorytet, do którego się odwołujemy, ktoś od kogoś czerpiemy, uczymy się.

Sionek bardzo mocno zachęcał, abyśmy tworzyli głębokie oazy. Bardzo łatwo jest być człowiekiem „akcyjnym”, żyć bez zobowiązań – to taka „tania, łatwa łaska”. Jednak kluczowym w życiu chrześcijanina jest, aby do wiary i wierności Bogu dołączyć także wytrwałość.

Drugim gościem naszego OJDE był Dariusz Trętowicz, który z kolei zwrócił naszą uwagę  na to, jak bardzo ważne jest w ewangelizacji wykorzystywanie nowoczesnych technik i narzędzi komunikacji. Pokazał jak wiele jest w przestrzeni medialnej łatwo dostępnych i rzucających się w oczy negatywnych przekazów, które my jako chrześcijanie jesteśmy zobowiązani „przebijać” równie atrakcyjnym komunikowaniem Dobrej Nowiny.

W marketingu jest przyjęta zasada kolejnych reakcji, które powinien w kliencie wywołać produkt: attention (uwaga), interesting (zainteresowanie), desire (pożądanie), action (działanie) (AID[C]A). Podkreślił, że tym, czego w Kościele bardzo często brakuje, gdy nawet uda się uwzględnić inne elementy to wezwanie do konkretnego działania. Bardzo ważne jest, abyśmy w naszych działaniach poszukiwali różnych sposobów ewangelizacji, zależnie od potrzeb i specyfiki osób i sytuacji, w których ewangelizujemy.

Trętowicz ponadto opowiedział o swoim doświadczeniu podróży śladami św. Pawła, która zaowocowała powstaniem wspaniałej produkcji dokumentalnej - „Paweł z Tarsu. Pojednanie światów”. Podzielił się także wzruszającą historię swojej współpracy przy budowie kaplicy w Galilei ze stowarzyszeniem Korzenie Oliwne, które wspiera chrześcijan w Ziemi Świętej. Na koniec przedstawił główne założenia projektu budowy Międzynarodowej Cyfrowej Platformy dla nowej Ewangelizacji - Nubes Dei, do zaangażowania w który gorąco zachęcił.

Sobotni wieczór upłynął pod znakiem modlitwy o wylanie darów Ducha Świętego dla nas, posługujących dla ewangelizacji oraz dla naszych wspólnot i diakonii. Uwielbialiśmy także wspólnie Pana i adorowaliśmy Go w Najświętszym Sakramencie. Poza tą modlitwą w ramach naszego weekendowego spotkania uczestniczyliśmy każdego dnia w Eucharystii oraz odmawialiśmy jutrznię.

W niedzielę odwiedził nas moderator generalny Ruchu, ks. Marek Sędek, przed którym przedstawiciel każdej z filii zaprezentowała bieżące działania poszczególnych diakonii diecezjalnych. Ks. Moderator w swoim słowie skierowanym do nas zwrócił uwagę, że bardzo ważne jest, abyśmy w naszej posłudze ewangelizacyjnej nie skupiali się na zaangażowaniach akcyjnych, a nawet problemowych, ale zawsze mieli wizję holistyczną naszej służby. Zachęcił do stałej praktyki ewaluacji podejmowanych działań. Apelował o naszą troskę w zapalaniu całego Ruchu do dzieła ewangelizacji i uwrażliwianiu na jego istotę. Musimy bowiem zawsze mieć w perspektywie, że jako diakonie ewangelizacji mamy koordynować ewangelizacje w diecezjach, ale do ewangelizacji powołani są wszyscy członkowie Ruchu!

Wspólnie zastanawialiśmy się także nad tym, jak Ruch może przyczynić się do dobrego, duchowego przygotowania parafii i ludzi na ŚDM. Wymienialiśmy się naszymi pomysłami w tym zakresie, już podejmowanymi działaniami. Ks. Marek zasygnalizował dwa ważne miejsca, w których powinien być obecny Ruch podczas wydarzenia w Krakowie – kampus Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji w ramach ŚDM oraz kościół „oazowy” w Krakowie, gdzie będziemy odpowiedzialni za przeprowadzenie Festiwalu Młodych dla uczestników spotkania.

Po raz kolejny, uczestniczący w OJDE członkowie diecezjalnych i rejonowych diakonii, w tym my, członkowie diakonii warszawskiej, wyjechaliśmy ze spotkania pełni pozytywnych inspiracji i ewangelizacyjnego zapału. Mamy nadzieję, że przełoży się to na konkretne działania na chwałę Pana!

Kinga, Odpowiedzialna DDE

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: