Start e-aktualności Owocny PDW w Milanówku.

Ewangelizacja to jest głoszenie radosnej nowiny o tym, co się stało, co się dokonało przez Chrystusa, co stanowi rzeczywistość historyczną, czyli dokonało się w czasie i przestrzeni, w określonym miejscu, tak jak się dokonują wydarzenia w historii. (…) Ewangelizacja jednak głosi równocześnie rzeczywistość, która się stała i która trwa, i tym się różni na przykład od nauczania historii.

ks. Franciszek Blachnicki, „Została nam powierzona Ewangelia”

Owocny PDW w Milanówku.

Za nami Przedwakacyjny Diecezjalny Dzień Wspólnoty – czas dziękczynienia za miniony rok formacji i modlitwy o owoce czasu rekolekcji i nowy zapał Ducha na kolejny rok. Jako wspólnota, w promieniach słońca mogliśmy wspólnie uwielbiać Boga i cieszyć się wzajemną obecnością.

Dla nas był to dzień jeszcze pod jednym względem wyjątkowy. Po Mszy Świętej, zgodnie z zapowiedzią na stronie oazy warszawskiej i naszej diakonii (Zob. "Podziel się różańcem! Pomódl się o pokój na Ukrainie!") zorganizowaliśmy zbiórkę różańców dla Ukrainy.

 

 

Każdy kto podszedł do naszego stoiska mógł swój własny lub przygotowany przez diakonię różaniec zapakować do przezroczystego woreczka razem z obrazkiem Jezusa, fragmentem z Pisma Świętego (w języku ukraińskim i polskim) oraz modlitwą zawierzenia życia Jezusowi (w języku ukraińskim).

 

 

Tak zapakowanych 780!!! zestawów razem z Dzienniczkami s. Faustyny w języku rosyjskim (80 szt.) i Ewangeliami kieszonkowymi (50 szt.) przekażemy do Mariupolu, dla walczących tam żołnierzy oraz ludności cywilnej.

 

 

 

Bardzo dziękujemy za hojne serca tym wszystkim, którzy przynieśli swoje różańce, a także Siostrom Matki Bożej Miłosierdzia z Łagiewnik, które również bardzo mocno wsparły nas swoimi materiałami. Nie mamy wątpliwości, że dla naszych braci z Ukrainy będzie to przepiękny dar nadziei i naszej łączności z nimi w tym trudnym położeniu, w jakim się znajdują. Nie zapominajmy też o nich wszystkich, zwłaszcza tych, którzy będą modlić się na podarowanych przez nas różańcach, w naszych codziennych modlitwach.

 

 

To był dobry czas spędzony w mocy i radości Ducha. Chwała Panu!

 

 

Zdjęcia można obejrzeć pod tym linkiem: "Diecezjalna Oaza Matka w Laskach i Przedwakacyjny Dzień Wspólnoty w Milanówku (Różaniec dla Ukrainy)".

 

Znak roku OŻK 2018
"Młodzi w Kościele"

Podziel się kromką Słowa!

 

Słowo o nas i naszym logo.

Modlitwa zawierzenia

serdecznie poleca strony:

stat4u

 

Wsparcie i patronat: